Integritetspolicy


Integritetspolicy för Adstate AB

Denna integritetspolicy beskriver ditt personuppgiftsskydd och vårt ansvar för att säkerställa detta. Deklarationen gäller för alla tjänster som Adstate AB tillhandahåller och driftar.

Behandlingsansvarig

Administrativ chef Simon Elvestad är på vägnar av Adstate AB, behandlingsansvarig för företagets hantering av personuppgifter.

Personuppgifter som lagras

Vi lagrar följande personuppgifter relaterade till användning av tjänsterna (på vägnar av kunder och partners);

Dödsannonser:

Allt innehåll inklusive namn på anhöriga som nämns i annonsen.

Minnessidesadministratör:

Namn och e-postadress, utöver lösenord i krypterad form.

Minnessida:

Minnessidorna är baserade på användargenererat innehåll, som minnesord och tända ljus. Om användaren själv uppger sitt namn eller annan persondata lagras detta.

Anmälan till ceremoni och minnesstund:

Namn, e-post och telefonnummer till den kontaktperson som anmäler deltagare. Namn och särskilda önskemål för ceremonin, samt särskilda behov för minnesstund för deltagare som anmälts för deltagande till ceremoni och/eller minnesstund via vår, på minnessidan integrerade lösning. Arrangörer av ceremonier kan i de fallen det är lagstadgat att registerföra deltagare använda ovan nämnda data i förbindelse med smittspårning.

Minnesgåvor:

All information om givaren och gåvan. Kreditkortsinformation lagras inte av oss, utan av vår partner för betalningsförmedling

Minnesblommor:

All information om givaren och köpet. Kreditkortsinformation lagras inte av oss, utan av vår partner för betalningsförmedling.

Begravningsplaneraren på nätet:

All information som användaren lägger in.

Om våra kunder och partners (begravningsbyråer, tidningar/medier, gåvomottagare) lagrar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress och korrespondens.

Syftet med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra förpliktelser efter avtal med våra kunder och användare.

Utöver detta använder vi dina personuppgifter för att ge dig information, erbjudanden och service i anknytning med ditt köp, via e-post, telefon och SMS.

Grunden till behandlingen

Till grund för behandlingen av personuppgifter ligger våra avtalsförpliktelser.

Användning av personuppgifter till marknadsföring och dyl. görs baserat på samtycke. Ett sådant samtycke ges frivilligt och kan senare återkallas.

Insamling av personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter du har angett till våra anställda och/eller på våra nätsidor i anknytning till din användning av tjänsterna.

Vi använder kakor/cookies på våra nätsidor för att ge besökare bästa möjliga användarupplevelse och service. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användning av kakor/cookies. Läs mer om användning av kakor/cookies här.

Utlämning av upplysningar till tredje part

För att kunna uppfylla våra förpliktelser efter avtal, utlämnas nödvändiga upplysningar till våra samarbetspartners, till exempel: begravningsbyrå, blomsterleverantör, mottagare av minnesgåvor, anhöriga etc.

Utöver detta kommer det vid behov att tillgängliggöras data till våra utvecklare och supportmedarbetare i länder utanför EU/EES. Vi har ingått avtal med underleverantörer utanför EU med standardvillkor som är framtaget av EU-kommissionen för att på bästa möjliga sätt skydda dina integritetsrättigheter så att personuppgifterna behandlas i enlighet med EU:s regler.

Utöver detta kommer vi inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt delge personupplysningar till andra, om vi inte är rättsligt förpliktade till det.

Rättigheter för den registrerade

Vi vill göra dig uppmärksam på att du kan kräva tillgång till och utlämning, korrigering eller borttagning av dina personuppgifter.

Du kan också alltid vända dig till Integritetsmyndigheten för nyttja din rätt att lämna klagomål eller för information om dataskyddsförordningen.

Informationssäkerhet

Vi säkrar dina personuppgifter genom både fysisk och virtuell åtkomst- och åtkomstkontroll. Lösenord och viktig data krypteras, åtkomst till uppgifterna begränsas genom lösenordsskyddade användarrättigheter. Fysiska serverutrymmen är låsta. Adstate har utarbetat en egen policy för informationssäkerhet.

Ändringar

Denna integritetspolicy kan komma att ändras så länge detta är nödvändigt för att korrigera fel och efterfölja juridiska krav.

Kontaktinformation

Frågor om vår behandling av personuppgifter kan skickas skriftligt till följande adresser:

personvern@adstate.com

Adstate AB
Nordhemsgatan 27
413 27 Göteborg